Privacy beleid

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Solar strikt nageleefd. U kunt uw eigen gegevens ten allen tijde inzien of wijzigen. Dit is mogelijk door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het "Mijn Account" gedeelte.

 Solar zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan in ons eigen bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van je bestelling en zullen nog zolang worden bewaard zolang u wenst dat wij uw gegevens mogen gebruiken met betrekking tot het toezenden van informatie of aanbiedingen van Solar. Het zij via mail of per post. Solar garandeert dat alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg zullen worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking zullen worden gesteld aan derden.


Aanbiedingen